Exclusive

LONG STORIES

Themis statue on open book and gavel next to it

Kwestionowanie opinii biegłego w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest w sytuacji, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, które

Lawaseptyka, antyseptyka i aseptyka – znaczenie pojęciowe

Prawidłowe postępowanie podczas pielęgnacji ran oraz zachowanie sterylnych warunków sali operacyjnej i pola operacyjnego mają ogromne znaczenie w kontekście uniknięcia

Problemy dotyczące wykonywania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Wykonywanie zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta zaczęło podlegać penalizacji dopiero w kodeksie karnym z 1997 roku. Ani kodeks karny z