polecane

Próba samobójcza w polskim kodeksie karnym

Samobójstwo jest jednym z problemów społecznych, wobec których państwo jest właściwie bezradne. W opracowaniach naukowych i na konferencjach podkreśla się,

Przywilej terapeutyczny, czyli jak daleko sięga prawo do informacji medycznej?

Polskie prawo bardzo mocno akcentuje prawo do informacji medycznej przysługujące pacjentowi (lub innej osobie, która będzie odpowiedzialna za podejmowanie decyzji

Pacjent niezdolny do świadomego wyrażenia zgody na zabieg leczniczy

Prawo do samostanowienia i możliwości uzyskania rzetelnych informacji medycznych co do swojego stanu zdrowia i rokowań przysługuje każdemu pacjentowi, jednak