Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Konferencje


KALENDARIUM
BLOK OPERACYJNY ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE
2008-06-12/13
czwartek, piątek
Tytuł

IX Ogólnopolskie Sympozjum
BLOK OPERACYJNY 
- ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

Początek

12 czerwca 2008 r.
Koniec

13 czerwca 2008 r.

Punkty
edukacyjne

 Udział w konferencji, potwierdzony dyplomem,
będzie upoważniał do otrzymania punktów edukacyjnych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, oraz udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji lekarzowi / lekarzowi dentyście przysługują punkty edukacyjne.

Miejsce Obrad

CENTRUM KONFERENCYJNE WOJSKA POLSKIEGO
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
Interaktywna mapka dojazdu do Centrum Konferencyjnego

 

Szanowni Państwo

     Duże zainteresowanie tematyką Bloku Operacyjnego w roku 2007 (w VIII Sympozjum w roku 2007 uczestniczyło ponad 700 osób) skłoniło nas do organizacji następnego, już IX Sympozjum Blok Operacyjny w roku 2008.
     Przy każdym następnym Sympozjum coraz trudniej wybrać jest interesujące tematy do omówienia. Wydaje się jednak, że obecnie proponowana tematyka jest równocześnie ważna jak i interesująca dla lekarzy, organizatorów placówek ochrony zdrowia oraz pielęgniarki. W obecnej organizacji ochrony zdrowia istnieje grupa szpitali niepublicznych, które działają zarówno sprawnie jak i ekonomicznie. Proponujemy omówienie w pierwszej sesji działania bloków operacyjnych w takich szpitalach i porównanie ich z działającymi w publicznych jednostkach służby zdrowia. Spodziewamy się gorącej dyskusji i praktycznych wniosków. Edukacja stanowi stały problem, szczególnie obecnie trudny do realizacji ze względu na nową organizację czasu pracy jak i koszty. Wykładowcy będą proponować nowoczesne metody szkolenia możliwe do przeprowadzenia w oparciu o aktualnie dostępne narzędzia w tym elektroniczne. Stałym problemem bloków operacyjnych są zakażenia, bardzo kosztowne w zapobieganiu i leczeniu. W osobnej sesji znawcy tematu przedstawią aktualną wiedzę i praktykę w tej dziedzinie, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo postępowania. W blokach operacyjnych, wobec złożonej pracy i zróżnicowanym materiałom często dojść może do pomyłek w ich użyciu. Nowoczesne systemy identyfikacji różnych grup materiałów jak i chorych zostaną omówione w osobnej sesji drugiego dnia Sympozjum. Tematyka ta jest szczególnie ważna praktycznie, gdyż właściwe metody postępowania mogą uchronić przed ciężkimi powikłaniami i kosztami odszkodowań. Podobna tematyka dotycząca bezpieczeństwa zostanie omówiona w ostatniej sesji Sympozjum. Dotyczyć będzie głównie problemów organizacji
i współpracy zespołów pracujących w bloku operacyjnym.
     Jesteśmy głęboko przekonani, że proponowana tematyka, przy dużym doświadczeniu własnym Wykładowców oraz żywa dyskusja, będą bardzo wartościowe dla bezpiecznej i właściwie zorganizowanej pracy wszystkich jednostek operacyjnych.
     Zapraszamy Szanownych Państwa do uczestnictwa w IX Sympozjum Blok Operacyjny, które tradycyjnie odbędzie się w miesiącu czerwcu 2008 r.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Program obrad

Przygotowanie i koordynacja:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
 

  Blok operacyjny w publicznym i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Blok operacyjny - restrukturyzacja w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy

- Dr n. med. Krzysztof Motyl, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, Bydgoszcz
Wielospecjalistyczny blok operacyjny w Centrum Medycznym Damiana Sp. z o.o.
- Dr Grzegorz Zylbersztejn, Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o., Warszawa
Możliwości rozwoju bloku operacyjnego w publicznej jednostce służby zdrowia
-
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Dr Dominik Doliński, Gr Remigiusz Gelo, Dr Witold Cieśla, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
Edukacja w bloku operacyjnym
Edukacja w bloku operacyjnym - chirurgia
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
Edukacja pielęgniarek operacyjnych
- Pielęgniarka Katarzyna Baraniecka, Klinika Kobiet Medifem, Warszawa 
Szkolenie anestezjologiczne dla personelu bloku
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Edukacja pielęgniarek anestezjologicznych
- Pielęgniarka Małgorzata Jadczak, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa
Telemedycyna w edukacji i rozwoju otorynolaryngochirurga
- Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Dr Witold Cieśla, Dr Marek Porowski, Inż. Paweł Kochanowicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
     Zakażenia w bloku operacyjnym
Ryzyko zakażenia miejsca operowanego - spojrzenie chirurga
- Prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Bezpieczeństwo pacjenta - zakażenie miejsca operowanego jako wciąż aktualne wyzwanie
- Geert Driessen, Specialist Patient Safety (Asepsis and I.V. Management)
Nowe spojrzenie na istniejące technologie redukujące ryzyko zakażenia miejsca operowanego
- Geert Driessen, Specialist Patient Safety (Asepsis and I.V. Management)
     Identyfikacja jako metoda zmniejszająca ryzyko w bloku operacyjnym
Identyfikacja na podstawie systemów zarządzania jakością wg normy ISO i akredytacji
- Mgr Małgorzata Wojtyło, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Identyfikacja czynników szkodliwych w środowisku szpitalnym
- Mgr Grażyna Piegdoń, Mgr Monika Grochowska, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Identyfikacja w bloku operacyjnym
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Aspekty odpowiedzialności prawnej
- Dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Łódzki
     Procedury zapewniające bezpieczeństwo w bloku operacyjnym
Procedury anestezjologiczne zapewniające bezpieczeństwo
- Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Kański, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
Procedury anestezjologiczne zapewniające bezpieczeństwo
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Procedury zapewniające bezpieczeństwo - chirurgia
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa

Organizatorzy

 Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.
współpraca
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Biuro Szkoleń i Konferencji

Adres do
korespondencji

 Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a Blok D
02-106 Warszawa

Telefon i fax tel. (0-22) 668 71 85, 668 71 17
fax (0-22) 668 71 89
e-mail

abacus@abacus.edu.pl, sekretariat@ipoz.pl

Konto 

Biuro Szkoleń i Konferencji
01-450 Warszawa, ul. Astronomów 3 lok. 425
Bank BPH, Oddział w Warszawie

Numer rachunku: 52 1060 0076 0000 3260 0093 4742

Pliki do pobrania:
program_konferencji.pdfCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.